Emrullah Demirhan Logo

Fast, Ready ALV

Fast, Ready ALV

Basit raporlarınız için aşağıdaki ABAP kodunu kullanabilirsiniz.

DATA: GO_ALV     TYPE REF TO CL_SALV_TABLE,
   GO_MESSAGE   TYPE REF TO CX_SALV_MSG,
   COLUMNS     TYPE REF TO CL_SALV_COLUMNS_TABLE,
   COLUMN     TYPE REF TO CL_SALV_COLUMN,
   LAYOUT_SETTINGS TYPE REF TO CL_SALV_LAYOUT,
   LAYOUT_KEY   TYPE SALV_S_LAYOUT_KEY,
   NOT_FOUND    TYPE REF TO CX_SALV_NOT_FOUND,
   FUNCTIONS    TYPE REF TO CL_SALV_FUNCTIONS_LIST. 

SELECT * FROM MARA INTO TABLE @DATA(GT_ITAB) UP TO 50 ROWS.
 
 TRY.
   CL_SALV_TABLE=>FACTORY(
   IMPORTING
    R_SALV_TABLE = GO_ALV
   CHANGING
    T_TABLE   = GT_ITAB ).

   COLUMNS = GO_ALV->GET_COLUMNS( ).

   LAYOUT_SETTINGS = GO_ALV->GET_LAYOUT( ).

   LAYOUT_KEY-REPORT = SY-REPID.
   LAYOUT_SETTINGS->SET_KEY( LAYOUT_KEY ).

   LAYOUT_SETTINGS->SET_SAVE_RESTRICTION( IF_SALV_C_LAYOUT=>RESTRICT_NONE ).

   COLUMNS->SET_OPTIMIZE( ).
   FUNCTIONS = GO_ALV->GET_FUNCTIONS( ).
   FUNCTIONS->SET_ALL( ).


   TRY.
     COLUMN = COLUMNS->GET_COLUMN( 'MANDT' ).
     COLUMN->SET_VISIBLE( IF_SALV_C_BOOL_SAP=>FALSE ).
    CATCH CX_SALV_NOT_FOUND INTO NOT_FOUND.
     " error handling
   ENDTRY.

   FUNCTIONS = GO_ALV->GET_FUNCTIONS( ).
   FUNCTIONS->SET_ALL( ).

  CATCH CX_SALV_MSG INTO GO_MESSAGE.
   " error handling
 ENDTRY.

 GO_ALV->DISPLAY( ). 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanmaktadır.