Emrullah Demirhan Logo

Download Image / Graphics from SE78 in SAP

Download Image / Graphics from SE78 in SAP

SE78 T-Code üzerinden yüklediğiniz resim ve grafikleri yerel olarak kaydetmek için yazılmış ABAP kodunu inceleyebilirsiniz.

BMAP Grafiklerini SAP’den yerele çıkarmak için;

 • Belirli grafik görüntüsü için SAP BDS’den ikili veriyi alıyoruz.
 • BDS dosya formatındaki grafikleri BMP bitmap görüntü formatına dönüştürüyoruz.
 • Dosya yolu ve kaydedileceği ismi yazarak çalıştırıyoruz.
Program Seçim Ekranı
PARAMETERS: P_OBJECT TYPE STXBITMAPS-TDOBJECT DEFAULT 'GRAPHICS',
      P_NAME  TYPE STXBITMAPS-TDNAME,
      P_ID   TYPE STXBITMAPS-TDID DEFAULT 'BMAP',
      P_BTYPE TYPE STXBITMAPS-TDBTYPE DEFAULT 'BCOL'.

PARAMETERS: P_FILE LIKE RLGRAP-FILENAME.

DATA : L_BYTECOUNT TYPE I,
    L_TDBTYPE  LIKE STXBITMAPS-TDBTYPE,
    L_CONTENT  TYPE STANDARD TABLE OF BAPICONTEN INITIAL SIZE 0,
    GRAPHIC_SIZE TYPE I.

DATA: BEGIN OF GRAPHIC_TABLE OCCURS 0,
    LINE(255) TYPE X,
   END OF GRAPHIC_TABLE.

CALL FUNCTION 'SAPSCRIPT_GET_GRAPHIC_BDS'
 EXPORTING
  I_OBJECT    = P_OBJECT
  I_NAME     = P_NAME
  I_ID      = P_ID
  I_BTYPE    = P_BTYPE
 IMPORTING
  E_BYTECOUNT  = L_BYTECOUNT
 TABLES
  CONTENT    = L_CONTENT
 EXCEPTIONS
  NOT_FOUND   = 1
  BDS_GET_FAILED = 2
  BDS_NO_CONTENT = 3
  OTHERS     = 4.

CALL FUNCTION 'SAPSCRIPT_CONVERT_BITMAP'
 EXPORTING
  OLD_FORMAT        = 'BDS'
  NEW_FORMAT        = 'BMP'
  BITMAP_FILE_BYTECOUNT_IN = L_BYTECOUNT
 IMPORTING
  BITMAP_FILE_BYTECOUNT  = GRAPHIC_SIZE
 TABLES
  BDS_BITMAP_FILE     = L_CONTENT
  BITMAP_FILE       = GRAPHIC_TABLE
 EXCEPTIONS
  OTHERS          = 1.

CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
 EXPORTING
  BIN_FILESIZE      = GRAPHIC_SIZE
  FILENAME        = P_FILE
  FILETYPE        = 'BIN'
 TABLES
  DATA_TAB        = GRAPHIC_TABLE
 EXCEPTIONS
  INVALID_FILESIZE    = 1
  INVALID_TABLE_WIDTH   = 2
  INVALID_TYPE      = 3
  NO_BATCH        = 4
  UNKNOWN_ERROR      = 5
  GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 6.

IF SY-SUBRC NE 0.
 MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
     WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanmaktadır.