Emrullah Demirhan Logo

Create CDS View with Join Operations

CDS Join Operations

CDS içerisinde inner join ile iki veya daha fazla tablodaki ilişkili değerleri seçebilir veya birleştirebiliriz. CDS oluşturmayı link üzerinden inceleyebilirsiniz.

CDS Inner Join
CDS Inner Join

Eleman listesinde alias(as) kullanımı ile yeni bir eleman adı tanımlayabiliriz. Yeni eleman adı, veri kaynağındaki öğenin gerçek adını değiştirir. KEY ise geçerli olan öğeyi CDS’in anahtar öğesi olarak tanımlamak için kullanılır. WHERE CDS’in sonuç kümesi için bir koşul tanımlar.

Join İşlemleri Örnekler

CDS Inner join

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZED_CDS_TEST_V' 
@AbapCatalog.compiler.compareFilter: true
@AbapCatalog.preserveKey: true
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@EndUserText.label: 'Test CDS'
define view ZED_CDS_TEST as select from mara 
inner join marc
    on marc.matnr = mara.matnr

{
  key mara.matnr,
    marc.werks
     
}
where werks = '2000'

CDS Left outer join

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZED_CDS_TEST_V' 
@AbapCatalog.compiler.compareFilter: true
@AbapCatalog.preserveKey: true
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@EndUserText.label: 'Test CDS'
define view ZED_CDS_TEST as select from mara 
left outer join marc
    on marc.matnr = mara.matnr

{
  key mara.matnr,
    marc.werks
     
}
where werks = '2000'

CDS Right outer join

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZED_CDS_TEST_V' 
@AbapCatalog.compiler.compareFilter: true
@AbapCatalog.preserveKey: true
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@EndUserText.label: 'Test CDS'
define view ZED_CDS_TEST as select from mara 
right outer join marc
       on marc.matnr = mara.matnr

{
  key mara.matnr,
    marc.werks
     
}
where werks = '2000'

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanmaktadır.